1e Piano Promenade groot succes

november 2011: PianoPromenade in Amstelveen 20 november j.l. was groot succes! De pianopromenade in Amstelveen was een groot succes! Bij Van Kerkwijk Piano’s begon de opening om half twee in de middag. Daar waren ruim 150 man aanwezig om te genieten van het openingsconcert. Na het openingsconcert kon men bij de pianohuizen langs om de verschillende pianisten te beluisteren. Muziek in allerlei stijlen werd hier ten gehore gebracht. Een indruk van de sfeer kunt u vinden via onderstaande links. Ook de foto’s spreken voor zich met daaronder nog een zeer positief persbericht! Wij zijn zeer blij met alle lovende en enthousiaste reacties en gaan zeker bekijken of er mogelijkheden zijn om volgend jaar nog een piano promenade te houden. Graag bedanken wij een ieder die heeft meegeholpen om deze geweldige dag tot stand te laten komen!

Video Piano Promenade 2011

PERSBERICHT  van maandag 21 nov. Piano Promenade Amstelveen Verrassend groot succes

De eerste Piano Promenade Amstelveen is  boven verwachting geslaagd. Volgens de globale tellingen hebben tegen de 400 bezoekers de  huisconcerten bijgewoond die op 14 locaties werden  gehouden. Bij de openingsmanifestatie op de Amsterdamseweg, waar werd gezongen en 6-handig op één piano gespeeld,  waren naar schatting al ruim 150 mensen aanwezig. In de 14 ‘pianohuizen’ kwam men vaak stoelen tekort en zaten bezoekers om en  naast de piano op de vloer te luisteren naar het gebodene. Verreweg de grootste drukte was, zoals verwacht kon worden, in het verzorgingshuis Nieuw-Vredeveld, waar behalve de bewoners ook hun bezoekende familie in de recreatiezaal naar de concerten kwamen luisteren. De concertbezoekers liepen of fietsten  op de zondagmiddag tussen half 3 en drie of meer adressen af en bleven graag een half uur luisteren, terwijl zich in de gang en bij de voordeur al weer nieuwe muziekliefhebbers aandienden. De muziekliefhebbers toonden zich aangenaam verrast door het hoge niveau van het spel en door de variatie in de muziek, van klassiek tot modern, van jazz tot ensemblemuziek. Meer dan de helft van de belangeloos optredende musici had een  professionele opleiding genoten, maar ook de meeste amateurpianisten waren van hoog niveau. Het enthousiasme van de bezoekers, maar ook van de deelnemende musici en de pianobezitters die hun huis hadden opengesteld, waren zo enthousiast dat  ze meteen al bij de organisatie aandrongen op voortzetting van de Piano Promenade. De Piano Promenade is een initiatief van 6 Amstelveense particulieren.