Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Van Kerkwijk Piano’s  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Kerkwijk Piano’s, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Kerkwijk Piano’s  verstrekt. Van Kerkwijk Piano’s  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM Van Kerkwijk Piano’s GEGEVENS NODIG HEEFT
Van Kerkwijk Piano’s verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Van Kerkwijk Piano’s  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van instrumenten, of onderhoud of advies aan uw instrument. Tevens gebruikt Van Kerkwijk Piano’s de gegevens voor marketingdoeleinden, voor bijvoorbeeld het aangeven van speciale acties of voor het uitnodigen van concerten en of evenementen georganiseerd door Van Kerkwijk Piano’s. Op elk moment kan men zich voor de marketingdoeleinden uitschrijven door een email te sturen naar [email protected]

HOE LANG Van Kerkwijk Piano’s GEGEVENS BEWAART
Van Kerkwijk Piano’s  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt ten alle tijden door het sturen van een email naar [email protected] verzoeken de gegevens te verwijderen

DELEN MET ANDEREN
Van Kerkwijk Piano’s verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Van Kerkwijk Piano’s worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Kerkwijk Piano’s gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Van Kerkwijk Piano’s maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Kerkwijk Piano’s bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Van Kerkwijk Piano’s te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Kerkwijk Piano’s  heeft hier geen invloed op.
Van Kerkwijk Piano’s  heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Kerkwijk Piano’s verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

CAMERABEVEILIGING
Van Kerkwijk Piano’s maakt gebruik van camerabeveiliging in de showroom. De beelden worden opgenomen en na enige tijd automatisch overschreven, afhankelijk van het aantal opgenomen beelden. Alleen bij beweging in de showroom worden de beelden opgenomen.  De beelden worden opgenomen voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van de werknemers en de veiligheid van de producten. De beelden worden alleen indien nodig teruggekeken. De beelden worden niet aan derden verstrekt, mits er geen sprake is van een misdrijf. De beelden zijn beveiligd met een wachtwoord, alleen bekend bij de directie van Van Kerkwijk Piano’s. De beelden worden automatisch overschreven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Van Kerkwijk Piano’s zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Van Kerkwijk Piano’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Kerkwijk Piano’s verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Kerkwijk Piano’s op via [email protected].
www.vankerkwijkpianos.nl is een website van Van Kerkwijk Piano’s. Van Kerkwijk Piano’s  is als volgt te bereiken:

Postadres: Amsterdamseweg 202, 1182 HL Amstelveen
Vestigingsadres: Amsterdamseweg 202, 1182 HL Amstelveen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:33220735
Telefoon: 020-6413187
E-mailadres: [email protected]

Datum: 14 mei 2018